................... dn. ....................

ZAMÓWIENIE  

ZAMAWIAJĄCY
Pełna nazwa, forma prawna: ..................................................................................
...................................................................................................................
NIP: ..............................................................................................................
Kod pocztowy, miejscowość: .................................................................................
Ulica, nr lokalu: ................................................................................................
Osoba reprezentująca firmę, stanowisko: ..................................................................
Osoba odpowiedzialna za materiały: ........................................................................
Telefon, faks: ...................................................................................................
e-mail: ........................................................................................................... 

ZAMAWIAM ARTYKUŁ
Napój Ilości sztuk Pojemność puszki
Napój energetyzujący - gazowany
250 ml
Opakowanie zbiorcze - zgrzewka 24 szt. 

MATERIAŁY I AKCEPTACJA
 
Termin dostarczenia materiałów :
 
-
 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA      
..................................................................................................................... 

WARUNKI PŁATNOŚCI
Ilość
(wpisz i policz)
Cenna netto za sztukę zł Do zapłaty netto zł VAT 22% Do zapłaty brutto
        

Produkcja zostanie rozpoczęta po zaakceptowaniu przez Państwa prototypowej puszki i dokonaniu przedpłaty w wysokości 50% wartości zamówienia.  

Płatności należy dokonać na podane poniżej konto: 
P.H.P.U. REXPOL  Krzysztof Lewański ul. Hufcowa 6, 04-826 Warszawa
Bank Zachodni WBK S.A. 17 Oddział    68 1090 1753 0000 0001 0382 8445 
 
 
 
 
     ......................................................                                                                          ................................................... 
       miejscowość, data                                                                                                               pieczęć firmowa i podpis Zamawiającego 

WYPEŁNIONY FORMULARZ PROSIMY 
PRZESŁAĆ NA EMAIL : info@canpet.pl
DRUKUJ FORMULARZ    DRUKUJ